vineri, 21 ianuarie 2011

Coelho - Al cincilea munte

Domnul nu alege la întîmplare locurile pe care vrea să-şi aşeze oraşele. Tirul, Sidonul şi Byblosul mai fac si azi parte din Liban, ţară care continuă să fie un cîmp de luptă.

“Trebuie să merg mai departe, chiar dacă nu-mi doresc altceva decît să rămîn cu tine. De aceea a renăscut Akbarul, ca să ne înveţe că trebuie să mergem înainte, oricît de greu ni s-ar părea la un moment dat.”

Al cincilea munte este povestea unui oras care a renascut. Sau...povestea lui Ilie - Sfantul Ilie- un sfant imaginat, creat de autor.

*

Omul se naşte pentru a-şi trăda destinul. Dum­nezeu ne picură în suflete doar visuri imposibile.

*

Cînd omul îşi urmează destinul, e nevoit uneori să apuce pe alt drum. Alteori, împrejurările sînt mai puternice şi e silit să se resemneze şi să cedeze. Toate astea fac parte din ucenicie.

*

Dar nimeni nu trebuie să nesocotească ceea ce-si doreşte. Chiar dacă în unele clipe crede că lumea si ceilalţi sînt mai puternici. Acesta e secretul: să nu re­nunţi.

*

în viaţa noastră apar necazuri de care nu neputem feri. însă totul are un motiv.

— Care e acest motiv?

— E o întrebare la care n-avem răspuns înainte sau cît timp sîntem supuşi încercărilor. Doar după ce le-am învins, le înţelegem rostul.

*

Cel mai bun mod de a cunoaşte şi nimici un duşman este să te prefaci că-i eşti prieten.

*

Orice om are dreptul de a se îndoi de misiunealui şi de a o părăsi din cînd în cînd; nu trebuie însă s-o uite. Cine nu se îndoieşte de sine este demn de dispreţ, căci are încredere oarbă în puterile sale şi păcătuieşte prin trufie. Dar binecuvîntat este cel ce trece prin momente de îndoială.

*

dintre toate armele de distrugere pe care le-a putut inventa omul, cea mai teribilă şi mai puternică era cuvîntul.

*

cînd amîni rezolvarea problemelor, ele devin tot mai mari.

*

Cel mai priceput războinic e cel care ştie să-si facă din duşman prieten.

*

dragostea eliberează

*

oamenii veseli muncesc mai cu spor.

*

cînd orgoliul străluceşte prea tare, orice înţelepciune se întunecă

*

În viaţă, din toate bătăliile înveţi cîte ceva, in­clusiv din cele pierdute. Cînd ai să creşti, ai să descoperi că ai minţit, că te-ai păcălit pe tine însuţi, sau ai suferit pentru lucruri neînsemnate. Dacă eşti un bun războinic, nu te vei învinovăţi pentru toate acestea, dar nici nu vei repeta aceleaşi greşeli.

*

Mi-e frică, mai spuse băiatul.

— Asta înseamnă că iubeşti viaţa. E firesc să-ţi fie frică din cînd în cînd.

*

nici un război nu se poartă pe întuneric, căci războinicii nu pot vedea duşmanul.

*

Domnul cere oamenilor numai ce sînt în stare să împlinească.

*

Orice necaz vine si pleacă. Aşa s-au născut sigloria şi tragedia lumii.

*

Tot ce se află sub soare are un rost

*

Nu există tra­gedie, ci inevitabil. Totul are o raţiune: va trebui doar să deosebeşti ce este trecător şi ce este absolut.

— Ce este trecător? întrebă Ilie.

— Inevitabilul.

— Si ce este absolut?

— Lecţiile inevitabilului.

*

din orice bătălie înveţi, chiar si arunci cînd eşti înfrînt

*

Durerea pe care o simţim nu ne va părăsi nici­odată, dar munca ne va ajuta s-o îndurăm. Suferinţa nu poate doborî un trup obosit.

*

Un copil poate oricînd să-1 înveţe pe un adult trei lucruri: cum să fie mulţumit fără motiv, cum să nu stea locului niciodată si cum să ceară cu insistenţă ceea ce-şi doreşte.

*

omul trebuie să-şi aleagă si nu să-şi acceptedestinul.

*

Fiecare primeşte un nume cînd se naşte, dar trebuie să fie în stare să-şi bote­ze viaţa cu un cuvînt care să-i dea un sens.

*

Dumnezeu le oferă întotdeauna o a doua şansă fiilor săi

*

Dumnezeu e Atotputernic. Poate orice şi nimeni nu-L poate opri, căci altfel, ar fi trebuit să existe cineva mai puternic si mai mare ca El şi atunci eu m-aş fi închinat la acel Cineva mai puternic.

Niciun comentariu: